Nieuwe penningmeester

Op 31 december heeft Bert Speelman afscheid genomen als penningmeester van de Stichting. De regelementen schrijven voor dat er periodiek binnen het bestuur gewisseld moet worden. De nieuwe penningmeester is Harry Staudt.   

Wordt u ook vriend van ons?