Wordt u ook vriend van ons?

Jaarverslagen Stichting Vrienden van Cura Twente


Jaarrekening 2019Jaarrekening 2018

Jaarverslag Stichting Vrienden van Cura Twente 2016 - financieel verslag is gereed

Hoewel het jaarverslag nog niet beschibaar is, is er wel een goedgekeurd financieel verslag.


Jaarverslag Stichting Vrienden van Cura Twente 2015

ALGEMEEN
De Stichting Vrienden van Cura Twente is opgericht op verzoek van de oprichtster van Cura Twente, Monique Aldenkamp.
Eind 2012 heeft de eerste vergadering plaatsgevonden waarbij gevraagd werd om in het belang van de deelnemers hun activiteiten te ondersteunen door deze breed te promoten en integratie van deelnemers in de maatschappij te vergroten door o.a. kunstuitleen, verkoop of expositie.
De Stichting Vrienden van Cura Twente is officieel opgericht op 10 september 2013 bij notaris Oosterhuis te Enschede en ingeschreven bij de KvK op 17 september 2013 onder nr.853176279

DOEL
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van Cura Twente in de ruimste zin des woords, en daarmee het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van de cliënten van Cura Twente. ( Cura Twente is een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.)
De stichting tracht dit doel te bereiken door o.a.:
a. Het promoten en ondersteunen van een kunstuitleen bij Cura Twente,
b. Het ondersteunen van het vervoer van de cliënten van Cura Twente
c. Het organiseren en ondersteunen van activiteiten, cursussen, workshops, lezingen en evenementen van Cura Twente, en voorts alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

BESTUUR
Voorzitter: Ruud Souverijn
Secretaris: Dédé Grützmacher
Penningmeester: Bert Speelman tot dec. 2015
Harry Staudt
Bestuurslid:Dorothé Derksen

2015
Het bestuur is 7 keer bij elkaar geweest.
(12 januari, 20 april, 22 juni, 31 augustus, 14 september, 19 november en 16 december.)

Zaterdag 21 maart was er Paasmarkt, waar enkelen van ons hebben geholpen.

Twee bestuursleden hebben op de ouderavond van 26 mei het één en ander vertelt over de Stichting vrienden van Cura Twente en folders uitgereikt.

De 29ste augustus was het eerste lustrum van Cura Twente met optredens, een braderie en rommelmarkt van 10.00 uur tot 15.00 uur. Bert Hassink, voorzitter van de Vereniging de Zonnebloem, opende de dag en wethouder, Jurgen van Houdt, deed ’s middags een woordje.
Alle opbrengsten van die dag zijn naar de Stichting Vrienden van Cura Twente gegaan voor de duo-fiets. Dit leverde iets meer als € 1.000,- op.

Tijdens de BBQ bij Cura op 1 september waren alle bestuursleden aanwezig. De potentiële nieuwe penningmeester, Harry Staudt, werd voorgesteld.

Ondertussen werd er hard gewerkt aan sponsoren voor de duo-fiets. De toezegging van € 3.000,- van St. KIK, Kunst in Kwetsbaarheid, was al binnen en tot grote vreugde van het bestuur werd in september door de SSLGT, Stichting tot Steun aan Lichamelijk Gehandicapten in Twente, een bedrag van €2000,- geschonken. Samen met de geschonken €1.000, - van Cura Twente en de opbrengst van het lustrum konden we overgaan tot het bestellen van de fiets bij HUKA, waar inmiddels goede contacten mee bestaan. De duo-fiets is op 19 november overhandigd door Ruud Souverijn namens de
Stichting Vrienden van Cura Twente aan Monique Aldenkamp.

Drie bestuursleden zijn bij het kerstdiner van Cura geweest op 22 december
De website werd bijgehouden door Bert Speelman en Dirk Huenker.

Enschede, 2016
Dédé Grützmacher