Doelen & Donateurs

Doelen

De duofiets was een heel grote wens van Cura en die is inmiddels gerealiseerd. Van de wensen voor 2019 zijn de I-pad en de schildersezel gerealiseerd. Verder is prioriteit gegeven aan de rolstoelfiets die begin april 2020 wordt geleverd. Maar natuurlijk blijven er altijd wensen. Voor 2020 moeten deze nog nader worden geïnventariseerd. Sommige doelen zijn door de lagere kosten wat dichterbij dan andere en duurdere wensen. Een hele grote wens blijft een uitstapje naar de dierentuin... Wie helpt?

Wordt u ook onze vriend?

Als vriend helpt u - al vanaf een betrekkelijk gering bedrag - mee om de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers te stimuleren en op peil te houden. U helpt Cura Twente met activiteiten die inmiddels niet (meer) uit de exploitatiemiddelen van Cura Twente kunnen worden bekostigd. Vanaf 30 euro per jaar bent u al vriend. Dat is maar 2,50 euro per maand. U ontvangt dan jaarlijks onze email-nieuwsbrief waarin u kunt zien hoe het met de Stichting vrienden van Cura Twente gaat en waar uw bijdrage voor gebruikt is. Meldt u daarom nu aan!

Er zijn 2 mogelijkheden om als vriend te helpen:

  • U geeft een jaarlijkse bijdrage. Dat kan vanaf € 30,- per jaar. U kunt natuurlijk ook een hoger bedrag storten. Daarmee biedt u als vriend zekerheid voor een wat langere periode. Dit bedrag stort u zelf op rek. NL18SNSB0866477942 t.n.v. St. Vrienden van Cura Twente.

  • Of U schenkt eenmalig een bijdrage. Aantrekkelijk als u weet dat voor € 80,- de verf voor de kunstgroep een maand lang veilig is gesteld! Voor € 200,- kunnen we een keer extra zwemmen betalen en voor € 400,- kan een IPad met aangepaste programma's voor onze deelnemers gekocht worden.

U kunt jaarlijks opzeggen. Dit kan schriftelijk en voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het komende donatiejaar.

Hoe wordt u vriend?

Heel gemakkelijk: Stuur een mail naar Stichting vrienden van Cura Twente: dorothederksen@hotmail.com

Vermeld op de mail: ik wil vriend worden van Cura Twente en vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden. We sturen u dan zo snel mogelijk een aanmeldformulier toe. De Stichting vrienden van Cura Twente dankt u alvast heel hartelijk namens alle deelnemers!