Beleid

Beknopt beleidsplan Stichting Vrienden Cura Twente

De Stichting Vrienden van Cura Twente is opgericht om het werk en de cliënten van Cura Twente te ondersteunen. De letterlijke tekst van de doelstelling zoals geformuleerd in de aanvraag is: “De stichting heeft tot doel het verwerven en het verlenen van geldelijke steun ten behoeve van sociale en culturele voorzieningen die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van cliënten - mensen met een verstandelijke beperking - van Cura Twente.”

Wat is Cura Twente

Cura Twente is een kleinschalige dagbesteding met vestigingen in in Enschede en Haaksbergen voor (jong)volwassen mensen met een verstandelijke beperking. Uniek omdat er gewerkt wordt aan individuele doelen. Het behalen van kleine overwinningen op zichzelf maakt de deelnemers blij en zorgt dat ze zich begrepen voelen.

Hoe helpt de Stichting vrienden van Cura Twente

Met financiële hulp bij het aanschaffen van kleine hulpmiddelen als een IPad of een schildersezel. Maar ook bij de aanschaf of ondersteuning bij het vervoer is een doelstelling van de Stichting vrienden van Cura Twente Zo staat een eigen rolstoelbus ook op ons wensenlijstje.

Hoe verwerft De Stichting vrienden van Cura Twente haar financiële middelen

Dankzij de vele vrijwilligers kan er met het werk van de cliënten een kunstuitleen opgezet worden. Tegen een betrekkelijk gering bedrag kunnen geïnteresseerden een abonnement afsluiten dat recht geeft op het lenen van een of meerdere kunstwerken.

Een tweede activiteit is het periodiek organiseren van van acties rond feest- en hoogtijdagen. Activiteiten die variëren van een kerstmarkt of het verkopen van bijvoorbeeld zelfgemaakte artikelen en koffie en zelfgebakken appeltaart op koningsdag. Op dit moment beraadt de Stichting zich op de mogelijkheden.

Verder zoekt de Stichting contact met instellingen die bereid zijn om eenmalig of jaarlijks een wat groter bedrag te doneren. Hiervoor zoekt de stichting contact met plaatselijke serviceclubs of bedrijven die een MBO beleid voeren dat aansluit bij de doelstellingen van de stichting.

Tenslotte gaat de stichting op zoek naar donateurs die als vriend van Cura Twente bereid zijn om jaarlijks een bedrag te doneren voor de activiteiten van de stichting.

Hoe beheert de Stichting vrienden van Cura Twente haar vermogen

Om het vermogen te beheren heeft de Stichting vrienden van Cura Twente vanaf medio januari 2014 de beschikking over een een zakelijke en een spaarrekening bij SNS bank. Hier worden de middelen ondergebracht. Het beheer vindt plaats door de Stichting, met name het stichtingsbestuur. Het bestuur van de stichting is gevormd door drie personen welke geen directe relatie hebben met Cura Twente, waardoor het beheer en de besteding onafhankelijk is. Een van de ouders van de cliënten maakt eveneens deel uit van de Stichting vrienden van Cura Twente en verder is een van de ouders als adviseur verbonden aan het stichtingsbestuur om de nauwe banden te bevestigen en een besteding van het vermogen in overleg met Cura te garanderen.

Het beloningsbeleid
van de Stichting Vrienden van Cura Twente

De Stichting Vrienden van Cura Twente draait op geheel vrijwillige basis. Noch het bestuur, noch vrijwilligers kunnen aanspraak maken op een structurele beloning. De Stichting Vrienden van Cura Twente kent wel een onkostenvergoeding toe voor gemaakte kosten als reis- en portokosten. Ook houdt de stichting de mogelijkheid open voor het verstrekken van een z.g. Vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding zal voldoen aan de geldende fiscale regels voor vrijwilligers.